Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm

(17:07 | 16/01/2020)

Sáng ngày 16/01, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tham dự hội nghị.

              
                                            Các cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 

Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Khối lượng công việc của Văn phòng UBND tỉnh ngày càng tăng, yêu cầu chất lượng ngày càng cao; Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, đạt yêu cầu; bên cạnh đó, các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy. Đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo các Chi ủy Chi bộ kịp thời phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tuyên truyền tài liệu các cấp gửi đến nhân sự kiện các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, thông tin thời sự trong nước và quốc tế đến đảng viên. Toàn cơ quan đã tham gia tiếp thu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hình thức trực tuyến, đạt 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Từ đó, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm được những vấn đền cơ bản của nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ quan tâm, trong năm đã kết nạp 02 đồng chí, công tác tổ chức xác minh hồ sơ, lý lịch thực hiện đúng quy trình, quy định. Chuyển sinh hoạt Đảng cho 04 đồng chí, tiếp nhận 02 đồng chí, giới thiệu 06 đồng chí về địa phương sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/WT của Bộ Chính trị. Tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ thuộc Đảng bộ là 64 đồng chí, trong đó: Chính thức là 62 đồng chí, dự bị 02 đồng chí; qua một năm công tác, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 đảng viên được công nhận là đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 64 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vai trò điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của một vài lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện chưa quyết liệt, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của cấp dưới. Một số đảng viên đôi lúc chưa thể hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong công việc chuyên môn.

Kết thúc một năm công tác, Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Huỳnh Vĩnh Lạc đánh giá cao sự phấn đấu, nổ lực của cả Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, yêu cầu đảng viên nghiên cứu, đề xuất thêm những giải pháp mới để cải tiến việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục kiện toàn, bố trí nhân sự phù hợp với nhiệm vụ Tin học - Công báo. Đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thiên Đăng