Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh: Tổng kết công tác năm 2019

(14:04 | 20/01/2020)

Sáng ngày 20/01, bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị về tổng kết công tác Văn phòng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thành phần tham dự gồm: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng).

              
                                         Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng
                                            tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng công tác.

 

Với sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể lãnh đạo Văn phòng tiêu biểu, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chặt chẽ, nhịp nhàng đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, nhất là những vấn đề mà báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến địa phương đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định. Kịp thời đưa các tin, bài viết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các khiếu nại, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu được vận hành thông suốt, ổn định. Công tác phục vụ Hội nghị trực tuyến được 129 cuộc họp, tăng 15 cuộc họp so với năm 2018, có 40.842 lượt đại biểu tham dự, gửi tin nhắn (SMS) hoạt động tương đối ổn định, có 779 lượt phát hành và 25.418 tin nhắn được gửi đi.

Công tác tiếp nhận văn bản đến và phát hành văn bản được xử lý kịp thời, không để chậm trễ. Năm 2019, tiếp nhận 27.172 văn bản các loại, tăng 10,02% so với cùng kỳ. Văn bản phát hành là 16.472 văn bản, tăng 1,79% so với cùng kỳ được đảm bảo chặt chẽ; công tác lưu trữ, việc sắp xếp, chỉnh lý hoàn chỉnh văn bản từ tháng 07/2018 đến tháng 11/2019 được 556 phông, với 1.091 hồ sơ. Phục vụ khai thác 145 văn bản, với 94 lượt người. Hồ sơ đang lưu trữ tại kho là 03 năm (năm 2017-2019), gồm 1.016 phông, với 2.044 hồ sơ. Các công tác khác được thực hiện đảm bảo kịp thời, chất lượng và đúng quy định, nội quy, quy chế của Văn phòng.

Tại Hội nghị, cơ bản các công chức, viên chức và người lao động thống nhất với nội dung của báo cáo. Qua đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, đảm bảo yêu cầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Văn phòng UBND tỉnh đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương hình chính của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh nói chung và Văn phòng UBND tỉnh nói riêng.

Dịp này, có 03 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2018-2019; 14 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Phòng Văn hóa - Xã hội là đơn vị dẫn đầu phong trào được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019./.

Thiên Đăng