Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Tiến tới Văn phòng văn minh - hiện đại và chuyên nghiệp

(14:27 | 27/05/2020)

Sáng ngày 27/5, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức và chủ trì Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự, gồm có các đồng chí: Nguyễn Vũ Phong - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Mai Anh Nhịn - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng toàn thể đảng viên đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thừ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít những khó khăn. Đảng ủy đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm đã lãnh đạo các Chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đều có sự chuyển biến tích cực; triển khai, quán triệt nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa các chủ trương Nghị quyết vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phát huy tinh thần tập thể, dân chủ, công khai. Đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tiến bộ. Trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phát huy, đặc biệt đã đào tạo được đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức luôn “tâm huyết với công tác Văn phòng”; tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ là 66 đồng chí, trong đó, đảng viên chính thức là 63 đồng chí, dự bị là 03 đồng chí.
Trong nhiệm kỳ 05 năm, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện  thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng chính trị, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong nhiệm kỳ đã đưa 355 lượt, vượt 63,38% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch 225 lượt), kết quả có 100 công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định; kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm đảm bảo đúng tiến độ và trình tự. Bình quân trong nhiệm kỳ là 94,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,5% đảng viên hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. 100% Chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiện vụ. Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong năm 2019 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Qua những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phấn đấu xây dựng Văn phòng văn minh hiện đại và chuyên nghiệp hơn, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua Huân chương lao động hạng Nhất. Phấn đấu 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được quán triệt, tiếp thu chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, hằng năm 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên.
Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; phát huy vai trò quản lý, lãnh đạo của trưởng phòng, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, chủ động xây dựng và tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tường trong cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công; nâng cao vai trò của Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi, trách nhiệm. Lãnh đạo thực hiện tốt quy định và những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213/QĐ/TW ngày 02-01-2020 của Bộ Chính trị. 
BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, lần thức XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí:
01. Đồng chí: Huỳnh Vĩnh Lạc, được bầu làm Bí thư.
02. Đồng chí: Trần Công Danh, được bầu làm Phó Bí thư.
03. Đồng chí: Nguyễn Thị Diệp, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Các đồng chí còn lại là Ủy viên BCH.
BCH Đảng bộ khóa mới (2020 - 2025) là lực lượng trẻ, đầy năng lực và nhiệt huyết sẽ làm tốt vai trò của mình để nâng cao, phát triển công tác tham mưu, đề xuất và là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng./.

Thiên Đăng