Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Xây dựng nông thôn mới

Kiên Giang: Công nhận thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(17:21 | 22/04/2019)

Chiều ngày 22/4, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thẩm định và xét công nhận 07 xã: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


                                  Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

 

Qua xem xét báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, trong đó nêu rõ mức độ hoàn thành các tiêu chí so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới do tỉnh ban hành, tổng số 19 tiêu chí của từng xã đều đạt; đồng thời, căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại 07 xã nêu trên của Đoàn công tác liên ngành tỉnh, Hội đồng nhất trí đánh giá: Quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới các xã Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao) cơ bản đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tiếp đó, các Thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, kết quả có 100% số phiếu (23/23 phiếu) tán thành các xã: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018.

 


                             Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đỗ Thanh Bình phát biểu kết luận cuộc họp.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả bỏ phiếu tán thành 100% đối với các xã được đề nghị công nhận đợt này. Qua đó, đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn chỉnh các thủ tục để tỉnh ra quyết định công nhận và đảm bảo công bố đúng quy định; 03 huyện có xã được công nhận tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt để các xã còn lại trong huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; sở ngành quan tâm hỗ trợ các địa phương này nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để duy trì bền vững. Các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu UBND tỉnh tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, đến nay, tỉnh Kiên Giang có 58/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 hơn 7.524 tỷ đồng; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 gần 43 triệu đồng/người; hơn 94% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và 99% sử dụng điện an toàn. Diện mạo vùng nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện, nâng lên đáng kể, từng bước giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn./.

Trung Nghĩa