Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo Chính sách về quản lý biển và quản lý tổng hợp vùng bờ

(14:55 | 19/09/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 6038/VP-KTCN ngày 25-10-2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019” tại tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Dự án SDS-SEA).


                               Bà Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở TN&MT, Phó trưởng BCĐ DA phát biểu khai mạc
                                                         Hội thảo Chính sách về quản lý biển và QLTHVB.

 

Ngày 17-9, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tổ chức Hội thảo Chính sách về quản lý biển và quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) do ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án (BCĐ DA) và bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Phó Trưởng BCĐ DA đồng chủ trì Hội thảo; tham dự có các thành viên trong BCĐ, Nhóm công tác kỹ thuật Dự án và một số chuyên gia báo cáo tham luận, đóng góp ý kiến cho Hội thảo.

Nội dung hội thảo các đại biểu được nghiên cứu dự thảo Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam” tỉnh Kiên Giang của BCĐ DA; tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Kiên Giang; thực trạng quản lý tổng hợp tài nguyên biển và vùng bờ tại Việt Nam; tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang; thực trạng tình hình xói lở trong khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện An Biên – An Minh; rủi ro môi trường vùng bờ và tổn thương do thiên tai gây ra trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) hỗ trợ Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019” (gọi tắt Dự án SDS-SEA); thời gian được gia hạn đến năm 2020. Dự án SDS-SEA triển khai thực hiện tại 14 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam. Kiên Giang là một trong 6 tỉnh, thành phố có biển trọng điểm (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Kiên Giang) được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án.

 


                     Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ DA; bà Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở,
                                                               Phó trưởng BCĐ DA đồng chủ trì Hội thảo.

 

Theo dự thảo Báo cáo của BCĐ DA: Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam” tháng 9/2018, Sở TN&MT làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ TN&MT và Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á, các bên đã thống nhất đề xuất các nội dung Dự án cho Kiên Giang gồm 03 hợp phần: (1) Tăng cường sự phối hợp liên ngành, đa ngành cho Chiến lược phát triển bền vững vùng biển Đông Á và thực hiện QLTHVB tỉnh Kiên Giang; (2) Thiết lập hệ thống quản lý thông tin tích hợp, đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương; Báo cáo hiện trạng vùng bờ; (3) Xây dựng dự thảo phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và đề xuất khung thể chế để hài hòa lợi ích của các ngành/người sử dụng tài nguyên vùng bờ nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh; Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Tổ chức PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai thực hiện Dự án tại tỉnh Kiên Giang, từ nguồn kinh phí tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu. Trong thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập BCĐ DA, thành lập Nhóm công tác kỹ thuật; báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định; thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc triển khai dự án; mời chuyên gia báo cáo tham luận và góp ý kiến cho tổ chức Hội thảo "Chính sách về quản lý biển và quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang".

 


                         Toàn cảnh Hội thảo Chính sách về quản lý biển và quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang.

 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thảo luận tập trung các vấn đề liên quan đến thực trạng, giải pháp QLTHVB tại Việt Nam và Kiên Giang; triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Kiên Giang; Chương trình số 47-CTr/TU ngày 21-02-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo tham luận về tình hình các rủi ro môi trường vùng bờ; tổn thương do thiên tai gây ra và vấn đề xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể là huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất và gần đây nhất là huyện đảo Phú Quốc...

 


                                                                    Các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội thảo.

 

Kết thúc Hội thảo, bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Phó Trưởng BCĐ DA đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến đóng góp, trao đổi của các chuyên gia, đại biểu Sở, ngành và địa phương; qua các bài tham luận trình bày trong Hội thảo là cơ sở, dữ liệu quan trọng, góp phần cho việc đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương; Báo cáo hiện trạng vùng bờ; xây dựng dự thảo phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ của tỉnh. Giao cho Chi cục Biển và Hải đảo là đơn vị tham mưu cho Sở TN&MT, trực tiếp thực hiện dự án tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý; giao cho Thư ký BCĐ, Nhóm công tác kỹ thuật tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thực hiện của BCĐ DA trên cơ sở các báo cáo tham luận, góp ý của các chuyên gia và đại biểu; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch thực hiện của BCĐ DA, Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của Nhóm công tác kỹ thuật Dự án trình Trưởng BCĐ DA phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ Dự án SDS-SEA tại tỉnh Kiên Giang./.

Thành Nghĩa