Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn về pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2019

(14:04 | 13/11/2019)

Vừa qua, ngày 28-10, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý của các địa phương ven biển, lực lượng thực thi pháp luật và doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sử dụng biển; do ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì; tham dự có lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách và Pháp chế thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo 28 tỉnh thành, phố có biển trên cả nước.

              
                            Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

 

Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2019, của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; trang bị kiến thức, tăng cường thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng đẫn thi hành.

Nội dung tập huấn một số chuyên đề: Công ước Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam và các vấn đề liên quan; dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chia sẻ kinh nghiệm về Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hệ thống các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; nhu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và một số văn bản quy phạm pháp luật đang được chuẩn bị xây dựng; góp ý, trao đổi, thảo luận về việc thực thi các quy định và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị các văn bản, quy định cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện trong thời gian tới.

Chương trình tập huấn 02 ngày (từ ngày 28 đến ngày 29-10), Ban Tổ chức lớp tập huấn dành nhiều thời gian cho việc góp ý, trao đổi, thảo luận về các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến cần xây dựng trong thời gian tới; một số công việc trọng tâm, cấp bách, ưu tiên tập trung triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Kết thúc lớp tập huấn, ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai một số công việc trọng tâm, cấp bách, ưu tiên tập trung triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong tình hình mới./.

Thành Nghĩa