Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu và chia sẻ kinh nghiệm

(16:27 | 21/11/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (nay là Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) về việc tổ chức Khóa tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu lần thứ 11 – GOT TRAINING XI năm 2019.

              

Ngày 13-11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD), do ông Huỳnh Ngọc Thừa, Phó Giám đốc Trung tâm NASOS chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành các tỉnh/thành khu vực miền Nam (về phía Kiên Giang có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường); đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đơn vị có hoạt động liên quan đến ƯPSCTD trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các Bộ, ngành có liên quan; Trung tâm ƯPSCTD khu vực miền Bắc; Trung tâm ƯPSCTD khu vực miền Trung và Văn phòng Ban Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng dự.

Đây là Khóa tập huấn thường niên trong lĩnh vực ƯPSCTD vùng vịnh Thái Lan với sự tham gia của nhiều cơ quan/tổ chức/chuyên gia về công tác ƯPSCTD.

 


                                     Các đại biểu tham gia các bài tập thực hành xử lý một sự cố tràn dầu giả định.

 

Về nội dung tập huấn các chuyên đề: (01) Sự cố tràn dầu và những thực trạng: Tổng quan các nguồn tràn dầu, diễn biến khi dầu tràn và các tác động của dầu tràn,…; Các sự cố tràn dầu xảy ra gần đây; Tổ chức ƯPSCTD: Quy trình chung tổ chức ứng phó; Thông tin liên lạc trong ứng phó; Ứng phó sự cố tại hiện trường; Kết thúc ứng phó, lập hồ sơ bồi thường; (2) Bài tập thực hành: xử lý một sự cố tràn dầu giả định; Đánh giá năng lực nhà cung cấp Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu; (3) Về chương trình diễn tập trên biển: tham gia thực hành triển khai thiết bị trên biển/kết hợp diễn tập nội bộ của NASOS.

Theo chương trình tập huấn 02 ngày (từ ngày 13 đến 14/11/2019), toàn thể đại biểu được đi tham quan tàu NASOS I, NASOS II và Căn cứ ứng phó sự cố tràn dầu tại thành phố Vũng Tàu của NASOS./.

Thành Nghĩa