Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo Đề tài khoa học "Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang"

(17:16 | 04/12/2019)

Đây là Đề tài theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện năm 2017. Bảo tàng tỉnh được Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn là đơn vị chủ trì thực hiện.

              
                                                   Tiến sĩ Nguyễn Diệp Mai, Chủ nhiệm đề tài, báo cáo Đề tài
                                  "Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang”.

 

Ngày 30-11, Thư viện tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang” do ông Nguyễn Ngọc Huân, Giám đốc Bảo tàng và Tiến sĩ Nguyễn Diệp Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Chủ nhiệm đề tài, đồng chủ trì hội thảo; tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh); Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi trường; Khoa Lý luận Chính trị Mác Lê Nin - Trường Chính trị tỉnh; Phòng Văn hóa thông tin huyện Kiên Hải; đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Hải, Hòn Nghệ - huyện Kiên Lương; UBND xã Hòn Thơm - huyện Phú Quốc; đại diện các Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Quản lý Văn hóa, Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; một số chuyên gia về Quản lý văn hóa, Khoa học - công nghệ, Biển và hải đảo và thành viên Nhóm thực hiện đề tài cùng tham dự.

Mục tiêu của đề tài, nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu liên quan các đảo thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang; danh mục các đảo chưa có tên hoặc tên gọi chưa thống nhất thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang. Đề xuất đặt tên các đảo - đảo chưa có tên và đề xuất tên gọi thống nhất cho các đảo - đảo trên vùng biển của tỉnh; cung cấp tư liệu, cơ sở khoa học để phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về nội dung, hội thảo được nghe các Báo cáo: Tổng hợp thông tin thu thập và Danh mục tổng quát tên các đảo - hòn đảo, tên đề xuất đặt cho các đảo - hòn đảo chưa có tên hoặc tên gọi chưa thống nhất thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 1: Hiện trạng các đảo - hòn đảo đã có tên thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 2: Hiện trạng các đảo - hòn đảo chưa có tên hoặc chưa có tên gọi thống nhất thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang; Báo cáo giải trình căn cứ và lý do đặt tên mới cho các đảo chưa có tên hành chính thống nhất và chưa có tên hành chính; tham luận của các đại biểu theo chủ đề hội thảo.

Theo Báo cáo tổng hợp thông tin thu thập Đề tài có 03 nội dung chính: (1) Tổng hợp dữ liệu, điều tra, khảo sát thực địa các đảo thuộc vùng biển Kiên Giang; (2) Xây dựng hồ sơ cho các đảo, lập danh mục đề xuất đặt tên mới cho những đảo chưa có tên, thống nhất tên gọi cho những đảo chưa có tên chính thức; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về các đảo thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang. Kèm theo tài liệu: Bảng thống kê hiện trạng các đảo trên vùng biển Kiên Giang; Bảng thống kê đối chiếu tên gọi các đảo và 04 bản đồ vùng biển: xã Tiên Hải - thành phố Hà Tiên; huyện Kiên Hải, Kiên Lương và Phú Quốc.

Nhóm thực hiện Đề tài đã tổ chức khảo sát, điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp theo đơn vị hành chính 04 huyện, thành phố có đảo, quần đảo về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên; đặc điểm địa chất - địa hình, khí hậu, thủy văn, hải lưu; nguồn nước ngọt; Tài nguyên khoáng sản và động thực vật; Cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội; thu thập thông tin kết hợp khảo sát thực địa. Kết quả báo cáo bảo đảm tính khoa học (vị trí địa lý; địa chất - địa hình, khí hậu, thủy văn...) khảo sát mô tả đối với hơn 140 đảo khá chi tiết; thu thập đầy đủ tư liệu về địa danh, tên gọi theo hành chính, tên gọi theo truyền thuyết dân gian của các đảo, quần đảo trong vùng biển Kiên Giang. Tại hội thảo có rất nhiều ý kiến có giá trị đã góp ý cho đề tài, cần phải nghiên cứu thu thập bổ sung.

 


                                                           Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

 

Kết thúc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Diệp Mai, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của các chuyên gia, quý đại biểu của Sở, ngành và địa phương, Nhóm nghiên cứu đề tài sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu các đảo và đề xuất đặt tên các đảo chưa có tên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thông qua trong những cuộc hội thảo tiếp theo.

Việc thực hiện thành công Đề tài "Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang” sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biển, đảo; nghiên cứu khoa học, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ chủ quyền đất nước và nhất là trong việc quảng bá hệ thống đảo, quần đảo Kiên Giang đến với du khách trong và ngoài nước biết đến./.

Thành Nghĩa