Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Định hướng xây dựng, hoàn thiện Báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia

(14:30 | 27/12/2019)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án "Tăng cường Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019" (gọi tắt là Dự án SDS-SEA). Dự án được gia hạn đến hết năm 2020.

              
            Ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Ngày 19-12, tại Thành phố Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng Báo cáo hiện trạng vùng bờ” và “Hoàn thiện Báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia” do ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì. Tham dự có: Bà Nancy Bermasm, Giám đốc điều hành Tổ chức quản lý môi trường các biển Đông Á (gọi tắt PEMSEA); đại diện Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Viện Công nghệ Môi trường; đại diện Chi cục Biển và Hải đảo các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẳng, Quảng Nam và Kiên Giang.

Hội thảo được nghe giới thiệu về Báo cáo hiện trạng vùng bờ (SOC); thảo luận về các chỉ thị sử dụng trong Báo cáo SOC: Các chỉ thị chính về quản trị, yêu cầu dữ liệu về Chính sách, chiến lược, kế hoạch; sắp xếp về thể chế; văn bản pháp luật; thông tin và nhận thức của cộng đồng; cơ chế tài chính; phát triển năng lực; các khía cạnh của chỉ thị phát triển bền vững, yêu cầu dữ liệu và ví dụ về Ngăn ngừa và quản lý rủi ro tự nhiên và con người gây ra.

Nội dung chính của Hội thảo là hướng dẫn xây dựng hệ thống Báo cáo thực trạng vùng bờ. Theo đó, Báo cáo SOC là một công cụ quan trọng trong việc xác định điều kiện cơ bản và những ưu tiên cần giải quyết trong một chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ (gọi tắt ICM); đánh giá, báo cáo tiến trình và những tác động của việc thực hiện ICM của chính quyền địa phương. Chu trình ICM là một tập hợp các quy trình dễ hiểu cho phép xây dựng và quản lý một Chương trình ICM theo từng giai đoạn. Chu trình này đã được phát triển dựa trên những kinh nghiệm thực tế của PEMSEA trong việc quản lý các hoạt động ICM tại vùng biển Đông Á và hoạt động ICM tại các quốc gia khác. Chu trình ICM thực hiện qua sáu giai đoạn cơ bản là: Chuẩn bị; Khởi động; Xây dựng; Thông qua; Thực hiện; Sàng lọc và củng cố.

 


                                                                                       Toàn cảnh Hội thảo

 

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ trì hội thảo ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thảo luận, đề xuất kiến nghị của các đại biểu; sẽ báo cáo Bộ TN&MT; đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các nội dung về quản lý tổng hợp vùng bờ trong quản lý và bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo của địa phương và tiến hành xây dựng Báo cáo hiện trạng vùng bờ và hoàn thiện Báo cáo hiện trạng vùng bờ từng địa phương theo Dự án "Tăng cường thực hiện chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam" hoàn thành theo kế hoạch./.

Thành Nghĩa