Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về biển, hải đảo năm 2019

(16:11 | 07/01/2020)

Thực hiện Luật Tài nguyên môi trường biển, hải đảo năm 2015; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 21/02/2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

              
                         Ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Quốc Sử, Chủ tịch UBND thành phố
        tặng hoa cho các đơn vị tài trợ tham gia sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo tổ chức tại thành phố Rạch Giá năm 2019.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thống nhất về Biển và Hải đảo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019, Chi cục Biển và Hải đảo đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT, UBND tỉnh về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1”, trình xin ý kiến Bộ TN&MT; tổ chức Hội thảo chính sách quản lý tổng hợp vùng bờ; chia sẻ kinh nghiệm quản lý tổng hợp vùng bờ; thu thập thông tin dữ liệu để phục vụ báo cáo hiện trạng vùng bờ và Kế hoạch phân vùng của Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020”; tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) Kho nhiên liệu hàng không Sân bay Phú Quốc và Khu phức hợp Vịnh Đầm - Phú Quốc; tổ chức khảo sát, xin ý kiến chủ trương đối với 05 hồ sơ dự án xin giao khu vực biển của các tổ chức trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác quốc phòng - an ninh trên biển và bảo vệ môi trường sinh thái biển; tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII).

Phối hợp, tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6); hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019 tại thành phố Rạch Giá với quy mô hơn 1.200 người; đa dạng hình thức tuyên truyền, bố trí tàu trên biển cổ động tuyên truyền ven khu lấn biển; triển lãm sách pháp luật về tài nguyên và môi trường biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo; sách tuyên truyền bình đẳng giới hưởng ứng chủ đề tuyên truyền “Giới và đại dương”, Ngày Đại dương thế giới năm 2019; tổ chức lễ mít tinh, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, làm vệ sinh môi trường ven biển; duy trì thường xuyên tuyên truyền chuyên mục "Biển, Hải đảo”, đăng hơn 70 tin, bài trên Báo Kiên Giang; Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và Sở TN&MT; tổ chức 01 lớp tập huấn ƯPSCTD cơ bản cho trên 50 công chức quản lý nhà nước có liên quan đến công tác ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh.

 


                                        Tổ chức Đoàn khảo sát thực tế hiện trường đối với Kế hoạch ƯPSCTD
                                                tại khu vực cảng Vịnh Đầm, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.

 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chi cục Biển và Hải đảo tiếp tục tham mưu Sở TN&MT thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Trình UBND tỉnh phê duyệt công bố Danh mục hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2" (xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển); phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham gia xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; triển khai, thực hiện quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công bố thủ tục hành chính về cấp giấy phép nhận chìm ở biển và quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ƯPSCTD của các cơ sở trên địa bàn tỉnh; triển khai, thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam, giai đoạn 2018-2020" tại Kiên Giang; trình UBND tỉnh bổ sung các đề tài, dự án về: "Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; "Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Kiên Giang"; "Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường khu vực ven biển và các đảo của tỉnh" để phục vụ ƯPSCTD; phối hợp, tổ chức các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới năm 2020./.

Thành Nghĩa