Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020: Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

(13:47 | 04/06/2020)

Đó là chủ đề được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chọn cho Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 theo Công văn số 2566/BTNMT-TTTNMT ngày 23/5/2020 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020.

                 
                     Pa-nô tuyên truyền Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020.

 

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 08 tháng 6 hàng năm là Ngày Đại dương thế giới (ĐDTG). Từ năm 2009, Ngày ĐDTG đã trở thành sự kiện toàn cầu được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Với tư cách là một quốc gia biển, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, từ ngày 01 đến ngày 08 hàng năm để hưởng ứng Ngày MTTG và Ngày ĐDTG. Việc Chính phủ chính thức cho phép Bộ TN&MT tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo không chỉ ở nước ta mà cả đối với cộng đồng đại dương thế giới.

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày MTTG, Ngày ĐDTG năm 2020 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Mục tiêu chung của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày MTTG, Ngày ĐDTG năm 2020 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; nhằm hạn chế sự suy thoái của các hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; sử dụng tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm theo hướng phát triển bền vững với các hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng nhân dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội; kêu gọi mọi người cùng hành động trong việc hạn chế những tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực; khơi nguồn sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên biển, đảo gắn với những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước; tôn vinh giá trị của thiên nhiên.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề và thông điệp Ngày MTTG, Ngày ĐDTG và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thiết thực có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Sở TN&MT xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động, nội dung chủ đề, thông điệp hưởng ứng sự kiện.

Chủ đề cho Ngày ĐDTG (ngày 08 tháng 6): “Đổi mới vì một đại dương bền vững” sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Chủ đề cho Tuần lễ Biển và Hải đảo: “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Về hình thức truyền thông: treo băng rôn, pa-nô, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng các sự kiện; băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Nội dung thông điệp và khẩu hiệu truyền thông được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.

Sự kiện hưởng ứng Ngày MTTG, Ngày ĐDTG năm 2020 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là sự quan tâm gắn bó của loài người với biển và đại dương vì tương lai của toàn cầu, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày và cổ vũ các hành vi “Vì sự bền vững của biển cả”; tuyên tuyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo./.

Thành Nghĩa