Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin tiếp công dân

Thông báo số 154/TB-UBND ngày 31/7/2019

(17:07 | 01/08/2019)

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai (ông Lưu Quang Hùng ủy quyền cho ông Huỳnh Vĩnh Hiệp).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   154_TB-UBND.signed.pdf