Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin tiếp công dân

Thông báo số 157/TB-UBND ngày 31/7/2019

(17:07 | 01/08/2019)

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai (bà Trần Mỹ Thó).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   157_TB-UBND.signed.pdf