Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kết quả giải quyết khiếu nại

Thông báo số 398/TB-UBND ngày 20/11/2018

(16:28 | 21/11/2018)

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại (bà Nguyễn Thị Diệu).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   398_TB-UBND.signed.pdf