Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kết quả giải quyết khiếu nại

Thông báo số 48/TB-UBND ngày 20/3/2019

(10:14 | 21/03/2019)

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với đơn của bà Hầu Thị Điệp, địa chỉ số 133, ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   48_TB-UBND.signed.pdf