Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kết quả giải quyết khiếu nại

Thông báo số 100/TB-UBND ngày 30/5/2019

(08:45 | 03/06/2019)

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai (ông Trần Văn Nhứt, địa chỉ; ấp Trung An, xã Định An, huyện Gò Quao).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   100_TB-UBND.signed.pdf