Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 9/2018 của Thường trực UBND tỉnh

(07:26 | 17/09/2018)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/9/2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   344_TB-UBND.signed.pdf