Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 11/2018 của Thường trực UBND tỉnh

(16:37 | 16/11/2018)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/11/2018 đến ngày 30/11/2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   396_TB-UBND.signed.pdf