Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc đầu tháng 12/2018 của Thường trực UBND tỉnh

(14:48 | 03/12/2018)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/12/2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   406_TB-UBND.signed.pdf