Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 12/2018 của Thường trực UBND tỉnh

(10:11 | 17/12/2018)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/12/2018 đến ngày 31/12/2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   417_TB-UBND.signed.pdf