Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 01/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(17:12 | 16/01/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/01/2019 đến ngày 31/01/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14-TB-UBND.signed.pdf