Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 02/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(08:08 | 18/02/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/02/2019 đến ngày 28/02/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   28_TB-UBND.signed.pdf