Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc đầu tháng 3/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(09:33 | 01/03/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/3/2019 đến ngày 15/3/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   34_TB-UBND.signed.pdf