Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc cuối tháng 3/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(16:59 | 15/03/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/3/2019 đến ngày 31/3/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   45_TB-UBND.signed.pdf