Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc đầu tháng 5/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(08:32 | 02/05/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/5/2019 đến ngày 15/5/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   79_TB-UBND.signed.pdf