Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch làm việc đầu tháng 7/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(07:18 | 01/07/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/7/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   129_TB-UBND.signed.pdf