SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định giá nước sạch khu vực nông thôn

(08:25 | 23/01/2019)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2019. Cụ thể:..


                           Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
                               bàn giao công trình thanh niên cấp tỉnh “Nước sạch nông thôn” năm 2018,
                                         tại ấp Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An Biên - Ảnh minh họa

 

 

- Sinh hoạt các hộ dân:

+ Mức từ 01 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng) là 6.400 đồng/m3.

+ Từ trên 10 đến 20 m3 (hộ/tháng) là 6.500 đồng/m3.

+ Từ trên 20 đến 30 m3 (hộ/tháng) là 7.800 đồng/m3.

+ Từ trên 30 m3 (hộ/tháng) là 9.000 đồng/m3.

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 7.800 đồng/m3.

- Hoạt động sản xuất vật chất là 9.000 đồng/m3.

- Kinh doanh dịch vụ là 11.000 đồng/m3.

Giá tiêu thụ nước sạch trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%), chi phí bảo trì, chi phí đấu nối (bao gồm đồng hồ nước và chi phí đường ống có khoảng cách tối đa 05 mét, tính từ điểm đấu nối đến đồng hồ nước của khách hàng). Trường hợp khoảng cách đấu nối đến đồng hồ dài trên 05 mét thì khách hàng phải chi trả chi phí tăng thêm cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; giá tiêu thụ nước sạch này không bao gồm phí bảo vệ môi trường./.

Trung Kiên