Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11 đến 15/3

(10:02 | 18/03/2019)

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang lần thứ 6; phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh; chấn chỉnh công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11 đến 15/3.


                                             Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (hàng chủ tọa, ngồi giữa) phát biểu
                                                     chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2019.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 với các nội dung: Thông tin tuyên truyên về vai trò, tầm quan trọng; mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với sự phát triển của tỉnh; thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các đề án liên thông; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại cấp huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định. Các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì chuyên mục để đưa tin, bài về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liến thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng thể loại, hình thức, loại hình tuyên truyền đảm bảo dễ hiểu, thông tin rộng rãi về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong toàn xã hội. Kịp thời đưa tin biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; tích cực phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu với thời luợng thích hợp, tránh tỉnh trạng chỉ có nội dung khen ngợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang lần thứ 6 với chủ đề “Sách với gia đình”, nhằm mục đích tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những lần tổ chức trước, Ngày Sách Việt Nam trở thành ngày hội của cộng đồng và một sự kiện được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm xây dựng và phát triến phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị nội dung và hình thức đến người đọc; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách... Các hoạt động Ngày Sách Việt Nam cấp tỉnh gồm: Tổ chức trưng bày, triển lãm; tổ chức thi xếp sách nghệ thuật, đố vui, vẽ tranh theo sách; tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Hồ Chí Minh gắn với Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và giới thiệu sách với hình thức sân khấu hóa; tặng sách cho một số xã và tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi của huyện Giồng Riềng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tổ chức tập trung trong tháng 4/2019. Các hoạt động chính từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm “65 năm giải phóng huyện An Biên” (25/4/1954 - 25/4/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân dân tỉnh nhà, ghi nhận những công lao của cán bộ, chiến sĩ nói riêng và quân dân Kiên Giang nói chung trong chiến dịch giải phóng huyện An Biên; đồng thời khẳng định tầm vóc, vai trò, ý nghĩa của sự kiện này trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh nói chung, huyện An Biên nói riêng phát huy chiến thắng năm xưa, quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp. Thời gian tổ chức vào ngày 25/4/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND công nhận 15 đơn vị huyện, thành phố duy trì và đạt chuấn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thời điểm tháng 12/2018. Đối với phổ cập giáo dục tiểu học công nhận 03 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3, 12 đơn vị duy trì mức độ 3. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở công nhận 09 đơn vị duy trì mức độ 1, 05 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2, 01 đơn vị duy trì mức độ 2. Đối với phổ cập giáo dục trung học phổ thông công nhận 03 đơn vị duy trì mức độ 1, 04 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2, 08 đơn vị duy trì mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá các tiêu chí, kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị lập cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, ngày 15/01/2018, của Chính phủ và các quy định có liên quan theo quy định hiện hành. Giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi” với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; khách du lịch, phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển đến từ các nước, vùng, tỉnh đã, đang có dịch bệnh và có nguy cơ lớn xảy ra dịch; hoạt động của cư dân biên giới Việt Nam và các nước; chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Kiên Giang để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh này gây ra. Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể làm cơ sở cho các sở, ngành có liên quan và địa phương triển khai thực hiện, được xây dựng dựa trên 02 tình huống Phòng ngừa khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa xâm nhiễm vào Kiên Giang và tình huống xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi phát hiện tại Kiên Giang. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách nhiệm chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính; thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất đối với chuồng trại nuôi lợn, nơi buôn bán lợn, sản phẩm lợn, nơi giết mổ lợn và các dụng cụ, phương tiện vận chuyển lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch; xử lý, bố trí kinh phí để tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Trung Thực, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thành phố Rạch Giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh cụ thể: Phân công các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân công cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện, thành phố. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm, quy định như sau: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Sở Y tế thì cơ sở có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhằm thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền. Báo cáo kịp thời UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để được giải quyết. Tiến hành kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo và báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/3/2019. Theo kết quả cập nhật của Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 02 (tính đến ngày 25/02/2019), có 21 vụ việc, nhiệm vụ, hiện các Sở, ngành và địa phương thực hiện chậm; riêng trong năm 2018 Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi tổng hợp còn 24 vụ việc thực hiện chậm hoặc chưa báo cáo (Công văn số 273/UBND-TH).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đã ký ban hành Công văn số 276/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp chấn chỉnh công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ báo cáo như: Nội dung và số liệu báo cáo, các kỳ báo cáo, thời hạn gửi và nhận báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 74/UBND-KSTT ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai và báo cáo về tình hình, kết quả thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính, Công văn số 3051/VP-KSTT ngày 11/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo có nội dung chưa đạt chất lượng như yêu cầu, số liệu chưa đầy đủ, gửi báo cáo trễ hạn so với thời gian quy định trừ 0,5 điểm trong tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm; các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi báo cáo theo quy định trừ 01 điểm trong tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký ban hành Công văn số 281/UBND-VHXH hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý nhà nước về Phật giáo năm 2019. Yêu cầu Ban Tôn giáo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, huyện tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác hành chính đạo, đảm bảo các hoạt động tại các tự viện đúng quy định theo Hiến chương, các nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan công tác tôn giáo. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động định kỳ, thường niên, nhằm động viên, khích lệ tăng, ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động ích đạo, lợi đời, qua đó góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan Phật giáo cần đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thăm hỏi, quan tâm động viên các chức sắc, chức việc, nhân sỹ, trí thức Phật giáo, qua đó động viên, biểu dương những mặt tích cực của tăng, ni, Phật tử đã làm tốt công tác xã hội, tổ chức tốt các phong trào yêu nước, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định và bền vững./.

Bùi Kiên (tổng hợp)