Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Phấn đấu năm 2019 đạt tăng trưởng kinh tế từ 6,6 đến 6,8%

(09:30 | 05/07/2019)

Sau 01 ngày làm việc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương vào ngày 04/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và có những chỉ đạo quan trọng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.


                                            Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có 6 điểm sáng. Đó là GRDP quý II và 6 tháng tăng trưởng chưa phải cao nhưng so với các thời kỳ trước, vẫn là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến bất lợi. Con số tăng trưởng GDP 6,76% là kết quả khả quan, trong đó ngành chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Thứ hai là môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, được các tổ chức đánh giá cao. Thứ ba, chính sách tài khóa, tiền tệ, giá cả tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ, góp phần kiểm soát lạm phát. Thứ tư, thu chi ngân sách diễn biến theo hướng tích cực, lần đầu tiên có số thu 6 tháng đầu năm đạt trên 53% so với dự toán. Thứ năm, các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô được bảo đảm trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. Thứ sáu, hội nhập quốc tế và đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngoài ra các mặt chủ yếu trên, Thủ tướng cũng đề cập đến một số kết quả tích cực về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo… Bên cạnh đó, cũng còn tồn tại nhiều rủi ro, thách thức cần lưu ý thời gian tới mà đầu tiên là rủi ro, thách thức từ bên ngoài như kinh tế thế giới nhạy cảm, nhiều rủi ro. Các động lực tăng trưởng chính đang có dấu hiệu chậm lại. Áp lực lạm phát còn hiện hữu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng tiêu cực đến nông nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA tiếp tục là điểm nghẽn.

Từ các phân tích trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, điều hành nhất quán của Chính phủ là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình; quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 2019 của cả nước, của từng Bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp những tháng tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đối với rủi ro bên ngoài, cần theo dõi, bám sát, cập nhật và đánh giá đầy đủ tác động của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đưa ra các giải pháp, kịch bản kịp thời, phù hợp, tận dụng các FTA đã ký và tập trung phát triển thị trường trong nước. Kiểm tra đánh giá ngay tình trạng đội lốt nhãn mác hàng hóa xuất xứ Việt Nam, xử lý nghiêm vi phạm. Theo dõi, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, có giải pháp kịp thời, bảo đảm ổn định lãi suất và tỷ giá, thị trường ngoại hối, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối.

 


                                                          Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Tiếp tục tìm cách thu hút các nhà đầu tư, các chuỗi cung ứng đang tìm cách di chuyển khỏi các nước vào Việt Nam. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA. Kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở địa phương, ở các ngành sẽ được đưa vào đánh giá thi đua cuối năm. Xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ, cản trở phát triển. Xây dựng thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển là việc quan trọng hàng đầu. Cần lưu ý không chỉ lo kinh tế, lo tăng trưởng mà phải lo cả bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề xã hội, bảo đảm tam giác phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. Tập trung ngăn chặn dịch tả heo châu Phi. Phấn đấu năm 2019 đạt tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%.

Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm trình sửa đổi Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Bộ Tài chính làm đầu mối sớm trình sửa Nghị định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Nghị định về thanh toán tài sản công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm hoàn thành, ban hành các hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch. Bộ Công Thương sớm có đánh giá biểu giá điện, phương thức tính giá, để đề xuất giải pháp phù hợp nhất là đối với người dân.

Sau cùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của mọi tổ chức, cán bộ, công chức, nâng cao năng lực gắn với trách nhiệm trước nhân dân./.

Bùi Kiên