Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Báo cáo kinh tế - xã hội

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019

(08:23 | 04/06/2019)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng của tỉnh ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá: Tổng thu ngân sách nhà nước, khách du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động...


         Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019.

 

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  CỦA UBND TỈNH

Trong tháng, UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp thứ mười hai. Phân công các sở, ngành chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 (gồm 10 báo cáo và 24 tờ trình).

Triển khai khẩn cấp các giải pháp ngăn chặn lây lan, khống chế, xử lý ổ Dịch tả heo Châu Phi đã phát hiện (xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp).

Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao vai trò quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng. Tổ chức kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Phú Quốc và U Minh Thượng.

Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019; Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc và tham gia các hoạt động Tố tụng hành chính, dân sự do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

Tổ chức các Hội nghị: Triển khai Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu. Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018. Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phân cấp quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các huyện, thành phố. Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang…

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện: An Biên, An Minh, Kiên Lương và UBND thành phố Hà Tiên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp: Thu hoạch dứt điểm 289.094 ha Vụ Đông Xuân, đạt 100% diện tích gieo trồng, năng suất đạt 6,88 tấn/ha, giảm 2,73% so với với cùng kỳ (giảm 0,19 tấn/ha), sản lượng 1.989.030 tấn, giảm 3,02% (giảm 61.944 tấn) so với với cùng kỳ; nguyên nhân do một số diện tích gieo sạ, nông dân không tuân thủ theo lịch thời vụ nên nhiễm sâu bệnh làm cho năng suất giảm, sản lượng giảm. Vụ Hè Thu gieo trồng 158.595 ha, đạt 56,64% kế hoạch và tăng 11,95 % so với cùng kỳ. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, năng suất phải đạt từ 5,7 tấn/ha mới bù hụt cho vụ Đông Xuân để đảm bảo sản lượng lương thực cả năm đạt và vượt Kế hoạch (4.3 triệu tấn).

Thủy sản: Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 73,2 ngàn tấn, lũy kế 05 tháng 318,8 ngàn tấn, đạt 38,2% kế hoạch và tăng 7,5% so với với cùng kỳ. Riêng diện tích tôm nuôi 122.330 ha, đạt 97,08% kế hoạch, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 9,2 ngàn tấn, lũy kế 05 tháng đạt 27,8 ngàn tấn, đạt 36,7% kế hoạch và tăng 18,3% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 4,04 ngàn tỷ đồng, tăng 10,4% so với với tháng trước, lũy kế 05 tháng 19,1 ngàn tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch và tăng 9,08% so với cùng kỳ.

- Thương mại - dịch vụ và du lịch:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 09 ngàn tỷ đồng, tăng 2,34% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 44.6 ngàn tỷ đồng, đạt 40,57% kế hoạch và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

+ Tổng lượt khách trong tháng ước đạt 805,5 ngàn lượt khách, giảm 4,94% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 3,79 triệu lượt, đạt 45,75% kế hoạch và tăng 20,33% so với cùng kỳ. Riêng khách đến Phú Quốc 417,6 ngàn lượt, lũy kế 05 tháng 2,04 triệu lượt, đạt 47,6% kế hoạch và tăng 40% so với cùng kỳ.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,71% so với tháng trước, nguyên nhân có 06 nhóm hàng tăng.

- Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 54,56 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 220,4 triệu USD đạt 32,41% kế hoạch và giảm 1,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước đạt 8,5 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 34,2 triệu USD đạt 57,02% kế hoạch và tăng 36,86% so với cùng kỳ.

- Tài chính - ngân hàng:

+ Tổng thu ngân sách trong tháng 811,6 tỷ đồng, giảm 17,25% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 5.126,3 tỷ đồng đạt 49,1% kế hoạch và tăng 8,01% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 1.196,3 tỷ đồng, tăng 28,95% so với tháng trước, lũy kế 05 tháng 4.607,4 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch, tăng 12,16% so với cùng kỳ, trong đó lũy kế 05 tháng chi đầu tư phát triển 1.477,59 tỷ đồng, đạt 40,11% so với kế hoạch, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

+ Ngân hàng: Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 86.920 tỷ đồng, tăng 0,42% so với tháng trước. Ước doanh số cho vay trong tháng đạt 10.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay 72.700 tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước. Dư nợ xấu chiếm 0,83%/tổng dư nợ.

- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản: Tính đến ngày 15/5/2019, tổng vốn đầu tư công được giao là 4.999,56 tỷ đồng, đạt 90,35% tổng vốn HĐND tỉnh giao, giá trị giải ngân 1.125 tỷ đồng, đạt 20,34% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Đầu tư giao thông nông thôn: Xây dựng 108,85/382km, đạt 28,5% kế hoạch.

- Tình hình đầu tư: Thành lập mới 102 doanh nghiệp, lũy kế 5 tháng có 539 doanh nghiệp, giảm 0,97% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 2.375,6 tỷ đồng giảm 14,15% so với cùng kỳ. Hiện nay toàn tỉnh 8.652 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký 88.476 tỷ đồng.

2. Văn hoá – xã hội

- Giáo dục và Đào tạo: Công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được quan tâm. Năm 2019, tỉnh tổ chức 25 Điểm coi thi và 12.522 thí sinh dự thi (giảm 1.009 so với với 2018). Hướng dẫn toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ học kỳ II, tổng kết năm học 2018-2019, công tác tuyển sinh lớp 10, lớp 6 năm học 2019-2020... Tiếp tục khảo sát tình hình bố trí trường, lớp và biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2018 tại huyện An Minh và An Biên.

- Y tế: Thực hiện cơ bản công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng tăng so với tháng trước; thanh kiểm tra 739 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 84 cơ sở chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo hiểm y tế đạt 83,75% độ bao phủ, tăng 0,21% so với với tháng trước (Kế hoạch 88%).

- Văn hóa - Thể thao: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế lao động, 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải Bóng chuyền nữ Cúp quốc tế VTV9 - Bình Điền lần thứ XIII năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang được tổ chức theo Kế hoạch thu hút hơn 20.000 lượt người đến xem và cổ vũ... hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao  được tổ chức theo kế hoạch.

- Lao động, thương binh và xã hội: Giải quyết việc làm 2.561 lượt lao động , nâng tổng số lên 14.628 lượt lao động, đạt 41,7% kế hoạch; đào tạo 1.691 người, nâng tổng số lên 8.281 người, đạt 33,8% kế hoạch; tổ chức Lễ mít tinh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 chủ  đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” tại huyện Phú Quốc với hơn 800 người tham dự…

3. Quốc phòng - an ninh và thanh tra

Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ; tăng cường công tác nắm tình hình, giao nhiệm vụ, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tội phạm trật tự xã hội xảy ra 63 vụ, điều tra khám phá 55 vụ, bắt 45 đối tượng (đạt 87,3%); án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 03/03 vụ. Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông (tăng 04 vụ so với với tháng trước), làm chết 11 người (tăng 06 người); bị thương 07 người (giảm 01 người). Xảy ra 01 vụ cháy, thiệt hại 48,15 ha tràm.

Thanh tra toàn tỉnh thực hiện 50 cuộc thanh kiểm tra, kết thúc 11 cuộc. Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tập thể, 09 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 38 triệu đồng.

4. Công tác xây dựng chính quyền

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương 03 trường hợp…

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng của tỉnh ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá: Tổng thu ngân sách nhà nước, khách du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động...

Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt so với với kế hoạch: Sản lượng vụ lúa Đông Xuân; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng; sản lượng tôm nuôi; giá trị sản xuất công nghiệp; chi đầu tư phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; đào tạo nghề; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; số vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là số người chết tăng cao so với với tháng trước, dịch tả heo Châu Phi đã phát hiện trên địa bàn... Tiến độ giải ngân từ nguồn vốn xổ số kiến thiết đạt 9,36% so với với kế hoạch (tháng trước 5,1%), còn nhiều đơn vị chưa có giá trị giải ngân và giải ngân thấp ...

Trước kỳ nghỉ dài Lễ 30/4 - 01/5, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương bố trí nghỉ hợp lý; phân công trực, nắm tình hình, chủ động xử lý tình huống; các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,... được tăng cường. Trong thời gian Lễ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế… Sau kỳ nghỉ Lễ, các ngành, địa phương trả phép đúng hạn, không ảnh hưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung các sở ngành, địa phương thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung còn chậm, chưa đạt tiến độ (có danh mục kèm theo)…

Trong các chuyến làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương, vẫn còn địa phương chuẩn bị báo cáo chưa đạt yêu cầu, các sở ngành chậm và chưa tham mưu kịp thời xử lý các kiến nghị.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2019

Trong tháng 6/2019, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ngành có nội dung tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, đảm bảo thực hiện đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.

2. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn gieo sạ dứt điểm vụ lúa Hè Thu theo lịch thời vụ, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của EC đến giám sát thực hiện các khuyến nghị. Thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi; giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để kịp thời chỉ đạo trong sản xuất.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

5. Sở Y tế: Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, trong giai đoạn chuyển mùa, không để dịch lớn xảy ra, đảm bảo vật tư y tế cho công tác khám điều trị bệnh…

6. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn nhằm kéo giảm các vụ tai nạn giao thông; kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách, đò dọc, đò ngang, các phương tiện chở khách du lịch từ đất liền ra đảo không chấp hành đúng quy định về đăng kiểm, an toàn giao thông.

7. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ; theo dõi, nắm chắc tình hình; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan triển khai thông báo kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra Chính phủ đối với các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.

9. Sở Nội vụ tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp tổ chức  bộ máy sự nghiệp theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy.

10. Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hợp tác với tỉnh Kam-pốt Vương quốc Campuchia.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019./.

Phòng Tổng hợp – VP.UBND tỉnh