Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Báo cáo kinh tế - xã hội

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020

(15:28 | 06/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 58_BC-UBND.signed.pdf