Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Báo cáo kinh tế - xã hội

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020

(08:05 | 29/04/2020)

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh - Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 120_BC-UBND.signed.pdf