Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Báo cáo kinh tế - xã hội

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020

(07:52 | 02/06/2020)

Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh - Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 161_BC-UBND.signed.pdf