Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

(13:34 | 29/10/2018)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2355_QD-UBND.signed.pdf