Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(13:39 | 29/10/2018)

Về việc Phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2358_QD-UBND.signed.pdf