Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(13:42 | 29/10/2018)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2382_QD-UBND.signed.pdf