Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(08:10 | 02/11/2018)

Phê duyệt dự án Cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2409_QD-UBND.signed.pdf