Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

(13:59 | 06/11/2018)

Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Trà Đuốc Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2479-QD-UBND.signed.pdf