Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(09:08 | 16/11/2018)

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh xá Quân y tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2546_QD-UBND.signed.pdf