Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(09:08 | 16/11/2018)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1, Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ lộ trình số hóa phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2566_QD-UBND.signed.pdf