Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(08:21 | 23/11/2018)

Quyết định chủ trương đầu tư (Công ty Cổ phần Đẩu tư Xây dựng Việt Phúc, Dự án Xây dựng kè, san lấp mặt bằng lấn biển mở rộng Khu dân cư xã An Sơn).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2618_QD-UBND.signed.pdf