SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 tỉnh của UBND tỉnh

(09:56 | 06/12/2018)

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Công an tỉnh quản lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2683_QD-UBND.signed.pdf