SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(10:00 | 06/12/2018)

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 28/3/2016, Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về dự án Đầu tư phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phú Quốc.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2700_QD-UBND.signed.pdf