Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh

(08:57 | 18/12/2018)

Chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do UBND huyện Hòn Đất quản lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2677_QD-UBND.signed.pdf