Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh

(09:01 | 18/12/2018)

Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2681_QD-UBND.signed.pdf