Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh

(09:22 | 18/12/2018)

Điều chỉnh chi tiết một số danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 04) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2812_QD-UBND.signed.pdf