Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh

(09:25 | 18/12/2018)

Về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc Điều 1 tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 và Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh một số khoản thuộc Điều 1 tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Phú Cường thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2832_QD-UBND.signed.pdf