Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh

(08:11 | 27/12/2018)

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2921_QD-UBND.signed.pdf