Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

(11:13 | 07/01/2019)

Điều chỉnh chi tiết một số danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 05) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2990_QD-UBND.signed.pdf