Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

(13:56 | 07/01/2019)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành và U Minh Thượng quản lý.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2692_QD-UBND.signed.pdf